Viktig informasjon om koronavirus

Ferie

Barna skal ha minimum 4 veker ferie i løpet av eit barnehage år. Av desse skal barnet ha 3 veker samanhengande om sommaren.

· Barnehagane held stengt dei to siste vekene i juli månad, veke 30 og 31 i 2020.
· Barn som ikkje skal fortsetja i barnehagen må ta ferie innan dei sluttar.

Ferie som vert teke utanom sommarferien må meldast frå om i god tid på forehand, slik at det kan registrerast som ferie.Det blir utlevert ferielappar i forbindelse med haust, jul ,vinter, påske, sommarferie til utfylling. 

 

I løpet av eit barnehageår betalast det for 11. månadar - juli er betalingsfri.