Viktig informasjon om koronavirus

Informasjon

Her finn du informasjon om korleis vi har det i barnehagen.

Informasjon til deg som har fått barnehageplass i Hå kommune.
Information in english.
Informacija Lietuva
Forventningsdokumentet - forventningar mellom personal og foreldra.
ABC - praktisk informasjon frå a til å
Ferie
Planleggingsdagar for heile barnehageåret.
Frå barnehagebarn til skuleelev.
 

.