Søk barnehageplass eller endre tilbod , skal ein endre dag og ikkje timer pr . veke tek ein kontakt med styrar. Frist 1.3.2020
Vil du komme på besøk for å se hvordan vi har det?
Ta kontakt med styrer : 992 14 801


 Til foreldre som har barn som skal bli skuleelev.