Viktig informasjon om koronavirus

Vera saman

Klikk for stort bilete

"Vera saman" er eit kompetanseløft for tidleg innsats og endringsarbeid i barnehagen, og er Lensmannsgarden barnehage sitt hovudsatsingsområde.

"Vera saman" er utarbeidd for barn og vaksne i barnehagen, og er delt i to. En del retter seg mot personalet i barnehagen og en del rettar seg mot barna. Opplegget er utarbeidd av Eyvind Skeie, Pål Roland og Torhild Roland Vetvik med fleire frå Læringsmiljøsenteret ved UiS.
To av våre pedagogar har tatt utdanning som rettleier/instruktør, og vil være pådrivare og inspiratorar i barnehagen.