Viktig informasjon om koronavirus

Foreldra sitt arbeidsutval (FAU)

Alle barnehagar har foreldreråd.

Foreldrerådet består av foreldre/føresette til alle barna og skal fremje felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet vel representantar til barnehagen sitt samarbeidsutval.

 

Navn

Oppgåve

Telefon

Mail

Monica M. Vikse 

Kasserer

 94 13 38 58

monica.vikse@em1sr.no

Ellen Aanestad 

Leiar 

 99 33 59 18

ellen.johannessen@ha.kommune.no

Kjell Roar Bø 

 

 93 46 11 24

kjellroar@gmail.com

Ernst Mæland 

 

 41 30 11 71

ernst.maeland@gmail.com