Viktig informasjon om koronavirus

Foreldresamarbeid

For å sikre samarbeidet med heimen til barna i barnehagen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd, FAU, og eit samarbeidsutval, SU.

Barnehageeigar skal sørgje for at det er viktige saker som blir lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Foreldresamarbeid
​Ikkje alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldre/føresette og personal kan be om ein samtale med der ein kan snakke om saker som angår barnet. Barnehagane kallar systematisk inn foreldre/føresette til samtale ein eller to gonger i året.