Viktig informasjon om koronavirus

Sjukdom

På grunn av smittefare skal sjuke barn ikkje vere i barnehagen. Dersom eit barn er sjukt skal barnehagen ha beskjed. Barnet må vere heime til det kan vere ute og ta del i aktivitetar saman med andre barn. Etter oppkast skal barnet vere heime 36 timar etter sist gong det kasta opp, ved feber skal barnet vere heime 24 timar etter at det vart fri for feber.