Viktig informasjon om koronavirus

Ferie

Barna skal i løpet av barnehageåret ha fire veker ferie.
Tre av desse skal vere samanhengande i løpet av sommaren.
Barnehagane i kommunen har feriestengt i to veker i juli - for sommaren 2020 er veke 30 og 31 stengt.