Viktig informasjon om koronavirus

Om oss

Lensmannsgarden barnehage er ein barnehage med fokus på at leik er læring i eit engasjerande miljø. Vi har fokus på vaksenrolla med utgangspunkt i "Være sammen".

Barnehagen start hausten 1992 i bustaden på Lensmannsgarden. I desember 2007 flytta vi inn i ny barnehage. Vi har 5 avdelingar, og for barnehageåret 2017/2018 har vi 80 barn. Barnehagen tilpassar seg etter søkarar, derfor varierer alderen på barna i gruppene, det same gjer samansettinga av gruppene.

På Varhaug misjonshus har vi open barnehage, denne er open måndagar og torsdagar. Open barnehage følger skuleruta.

Vi er 26 tilsette. Dei tilsette har ulik bakgrunn og utdanning. Vi har styrar, assisterande styrar og sekretær i administrasjonen.

Kontakt

Grete  Fedøy Halsne
Grete Fedøy Halsne
Styrar
Telefon: 51 79 36 50
Mobil: 971 98 623
Hilde Wiig Mattingsdal
Hilde Wiig Mattingsdal
Assisterande styrar
Telefon: 415 32 625

Kartpunkt