Reinere vassdrag

Her vil det komme mer om Hå Kommune sitt arbeid i forhold til å forbedre vannkvalitet i vassdragene i kommunen.