Symjehallane - opningstider

Hå kommune har tre basseng: Symjehallen ved Nærbø ungdomsskule og Vigrestad storskule, i tillegg til terapibassenget Stampen ved Hå helsesenter, Nærbø.

Symjehallane ved skulane er stengde i helgene, og når skulen har fridagar/ferie. Symjehallen ved Nærbø ungdomsskule har stengt i juni og august.

Stampen er stengt på grunn av ombygging, men opnar 20. august 2018.

Storleik:

Bassenget på Nærbø er 25 meter x 8,5 meter. Det er frå 1 meter til 2,6 meter djupt. Temperaturen er 28 grader C.

Bassenget på Vigrestad er 12,5 meter x 10,5 meter. Det er frå 0,95 meter til 1,5 meter djupt. Temperaturen er 28 grader C.

Stampen terapibasseng er 12,5 meter x 8,2 meter. Det er frå 0,9 meter til 1,7 meter djupt. Temperaturen ligg mellom 33,5 og 34 grader C. Boblebadet held 38 grader.

Prisar: 

Symjehallar ved skulane og i Stampen:
0 til 16 år: Kr 25
Vaksne: Kr 60
Pensjonistar: Kr 50
Familie: Kr 70.  Gjeld ikkje Stampen
Følgjekort gjeld

Billettbestilling gjeld for ein time. 

Det er nødvendig å bruka badehette i bassenga.

 

Opningstider

 
 
  Vekedag Tidsrom
Vigrestad storskule:    
Ope for alle (Badstove open for kvinner) Måndag 17.00 - 20:00
Ope for alle (Badstove open for menn) Tysdag 17.00 - 20:00
Nærbø ungdomsskule:    
1. sept. - 31. mai    
Familiebading Måndag 17.30 - 19.30
Jenter 10 - 16 år Tysdag 17.00 - 18.00
Kvinne (Badstova open): Tysdag 18.00 - 20.30
Gutar: Torsdag 17.00 - 18.00
Menn: (Badstova open) Torsdag 18.00 - 20.30
Nærbø helsesenter, Stampen Stengt på ubestemt tid pga. ombygging  
Familiebading (bestill på tlf. 51 79 30 00):    
med barn opp til 7 år Tysdag 18.00 - 19.00
med barn opp til 10 år Tysdag 19.00 - 20.00
med barn opp til 7 år Fredag 16.00 - 17.00
med barn opp til 10 år Fredag 17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00
med barn opp til 13 år Fredag 19.00 - 20.00
Vaksne / Personalbading: Måndag 20.00 - 21.00
  Tysdag 20.00 - 21.00
    21.00 - 22.00
  Onsdag 19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00
Fann du det du leita etter?