Bilete

Idrettslag i Hå

Idrettsarbeidet i Hå kommune vert i hovudsak drive på frivillig basis, med økonomisk støtte frå kommunen.
Det er 4 store fleiridrettslag med eigne hallar og store utandørsanlegg,
i tillegg til mange små og store spesialidrettslag. 
Laga har tilbod for alle aldersgrupper innan vanlege lagidrettar m.m. og ei felles målsetting om å prioritera masseidrett framfor elite.