Frivilligbørs

Klikk for stort bileteFrivilligbørs er ein møteplass for frivillige, frivillige organisasjonar, næringslivet og kommunale teneste. På børsen kan ein utveksla idear og ynskje om samarbeid. På kort tid lagar me avtalar om samarbeid og byggjer nettverk for å få ting til saman.

 

Sjå arrangement på Facebook!

Frivilligbørs

Kvifor bør du som frivilleg eller frivillig organisasjon delta?
 • For å bli meir synlege.
 • For å visa kva de brenn og arbeider for å Hå.
 • For å finna samarbeidspartar til prosjekt og aktiviteter.
 • For å visa fram ressursane de har og finna nye samarbeidspartnarar.
 • For å byggja nettverk, få fleire medlemmar og visa dykk fram.
 • For å byggja nettverk og læra.
Kvifor bør du som arbeider i kommunen delta?
 • For å bli meir synleg.
 • For å finna personar, organisasjonar eller bedrifter som kan gjera tenesta di endå betre.
 • For å byggja nettverk og møta engasjerte organisasjonar og bedrifter.
 • For å bidra til samarbeid og samspel i Hå.
 • For å støtta frivillig engasjement og lokalsamfunnet.
Kvifor bør bedrifta di delta?
 • For å bli meir synleg.
 • For å kunna visa verdiane til bedrifta di i praksis.
 • For å vera med å byggja Hå kommune.
 • For å byggja nettverk og læra.
 • For å vera samfunnsnyttige samtidig som de byggjer lagkjensla i bedrifta.
 • For å støtta frivillige lag og organisasjonar og lokalsamfunnet.

Påmelding frivilligbørs

Fornamn + etternamn


Felt merka med * må fyllast ut

 

Fann du det du leita etter?