Viktig melding

Lukk meldinga

Vil du vera sponsor?

Fredag 21. juli blir det nok ein gong skutefest i Sirevåg. Vil du vera med på laget som økonomisk støttespelar?

Vel mellom ulike alternativ:

  • Sponsing av det opne sceneprogrammet.
  • Sponsa ein eller fleire ungdomsmedseglarar (6000 kroner per person).
  • Leige av skute til bedriftsarrangement.
  • Rein sponsing av Tall Ships Races-festen i Sirevåg 21. juli.

Alle sponsorar får logo/omtale i arrangementsprogrammet og billett til sponsorseglas med den nederlandske praktskuta «Morgenster».

Kontaktperson:

Mons Skrettingland, nærings- og hamnesjef

Telefon: 915 64 440

E-post: mosk@ha.kommune.no