Familiebading

Frå og med 21. april er symjehallane i Hå opne for offentleg bading.

Kvar veke er det sett opp seks timar til familiebading (barn i følge med vaksen) i Stampen terapibasseng på Nærbø.

Korleis bestiller du billettar?

Frå og med 23. november 2020 brukar me billettsystemet TicketCo. På denne samlesida dukkar alle arrangementa til Hå kommune opp fortløpande. Billettbestillinga til alle familiebadingane i løpet av ei veke opnar måndag klokka 08.00.

Det er no 30 plassar i bassenget kvar time, og billettane er populære. Derfor er det lurt å vera tidleg ute om du ønsker å sikra deg plass. Det er dessverre ikkje mogleg å avbestilla billetten.

Stampen held stengt i skulen sine ferie- og fridagar.

Pris

Det kostar 40 kroner uansett om du er barn, vaksen eller pensjonist.

Trykk her for billettbestilling


Timar

Tysdag 18.00-19.00 Med barn under 8 år
Tysdag 19.00-20.00 Med barn under 11 år
Fredag 16.00-17.00 Med under 8 år
Fredag 17.00-18.00 Med barn under 11 år
Fredag 18.00-19.00 Med barn under 11 år
Fredag 19.00-20.00 Ingen aldersgrense

Ein time er inkludert garderobetid. Dersom du for eksempel skal bada frå 16.00-17.00, kan du ikkje gå inn i garderoben før 16.00, og må vera ute igjen av garderoben klokka 17.00.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00