Viktig melding

Lukk meldinga

Vinn-vinn-samarbeid

34 avtalar vart gjort mellom næringsliv, frivillige lag og organisasjonar, enkeltpersonar og Hå kommune, på den historiske, fyrste frivilligbørsen i Hå.  

Avtalar på frivilligbørs 2019
Nr. Kort presentasjon av avtalane Avtalepartnar A Avtalepartnar B Tidspunkt for gjennomføring
1 Heimelaga kransekake til SV, gåve til kyrkjeringen Kyrkjeringane Sparebanken Vest Etter avtale
2 HLF kjem på dagsenteret med info/ass. med høyreapparat Varhaug bu og velferdssenter HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Frå oktober og framover
3 Ha med eldre frå Hå sjukeheim til ståvå i Loen for å sjå på kampar (med noko attåt). Hå sjukeheim Nærbø idrettslag/Nærbø sanitetsforening Våren 2020  når fotballsesongen er i gang
4 Nærbø skulekorps spelar på avdelinga ca. ½ time kvar gong. Avdelinga har vaflar og saft/kaffi Hå sjukeheim, Buavdeling 3 A   Nærbø skulekorps Håpar å få til første møte før jul
5 Velværedag på dagsenteret Dagsenteret på Nærbø Nærbø spa og velvære v/Rachael P. Lindhorn Haust 2019
6 Vidare samtalar om instruktør i barselgruppe Helsestasjon Nærbø røde kors Så snart som mogleg
7 Vera med å engasjera, skapa innhald i dagen med praktiske gjeremål, kreative aktivitetar Klokkarhagen sjukeheim Kaj Stokkeland Etter avtale
8 Medlemspris + første månadsavdrag til ØT Ønsketransporten Jæren Sportssenter Periode på 5 år med utviding
9 Kioskvogn på Hå sjukeheim annankvar onsdag Cirkel K Hå sjukeheim Frå oktober
10 Arrangera julebord for menneske som har utfordringar med rus Nærbø sanitetsforening Psykisk helse og rus 1 år i første omgang
11 Se Meg gir hjelp og støtte til familiar i krise, Klokkarhagen gir Se Meg kunnskap og innsikt i demens Se Meg  - barn som pårørende Klokkarhagen sjukeheim Frå nå og lenge
12 Trening og omvising på sportssenteret i haust- og vinterferie Flyktningenheten Jæren Sportsenter Veke 41
13 Hjelpa bebuarar å koma til Jadar kafé kl. 09.00 – 12.00 vekedagar Jadar Kafe (Frivilligsentralen) Psykisk helse og rusvern, bufellesskap i Motlandsvegen 2019/2020
14 Kontor/lager til Ønsketranporten på Heimtun. Ønsketransporten arrangerer kurs for tilsette Ønsketransporten Heimtun Frå neste veke
15 Aktivitetsdag i ishallen Nærbø idrettslag Se Meg Barn som Pårørende I løpet av vinteren
16 Transportfølgje til sjukehus Liv Klepp Klokkarhagen sjukeheim Avtale vidare innan to veker
17 Møte for å drøfta vidare samarbeid KIA Nærbø Flyktningenheten Oktober/november
18 Gavekort frå Nærbø spa og velvære, Spa og velvære får ein blomsteroppsats Hå kyrkjeringen Nærbø spa og velvære Innan desember 2019
19 Strikkehjelp Troll i Esken Heimtun Haust 2019
20 Innleiande samtalar om Krafttak mot kreft Nærbø sanitetsforening Kreftforeningen 7. – 15. mars 2020
21 Hjelp til bebuarar med dataproblem Vinkelbygget M Fatih Bati Neste veke
22 Datahjelp til seniornett Hå frivilligsentral Rjup Etter avtale
23 Fast bidrag til aktiviteten «lykkehjul»  med reklamemateriell ol. Cirkel K Se Meg Avtale neste veke
24 Kan lage små decor innreiing De Gendt Design Jadar Kafe – Møteplass for mennesker Etter haustferien
25 Dekorering  av planter og Eko florarium El Green Jadar Kafe – Møteplass for mennesker Etter haustferien
26 Samtalar om å kunna tilby lokalar for arrangement/lagar Heimtun Nærbø sanitetsforening Haust 2019
27 Kartleggingsmøte om framtidig samarbeid Fysioterapiavdelinga og frisklivssentralen Jæren Sportssenter Møte innan 01.11.19
28 Deltaking  under Krafttak mot kraft Kreftforeningen Nærbø ungdomsskule,  innsats for andre   7. – 15. mars 2019
29 Afternoon tea på sjukeheimen Nærbø Sanitetsforening Hå sjukeheim Før jul
30 Informasjon om å førebygga kreft, og kunnskap om kreft. Bøssebærerar og frivillige til SFL Kreftforeningen Flyktningenheten Avtale innan oktober
31 Intensjonsavtale om kreativ workshop i lokala til Power, t.d.  laga  julekort mm. KIA Hå Power Nærbø Før jul
32 Hjelpa brukarar/eldre med høyreapparat HLF Jæren Heimtun Avtale innan 2 veker
33 Juleverksted i atriet på Hå sjukeheim Hå kommune sjukeheim Hå kyrkjering Før jul
34 Håndballkamp mot gutter/jenter på  mottaket Nærbø IL (G2004) KIA Hå Før jul

Artikkelliste