Smittevern, private feiringar og samankomstar

Klikk for stort bilete Ikkje gløym gjesteliste og smittevernreglar!

Seinsommaren og hausten byr på både konfirmasjonar, bryllaup og andre trivelege samlingar. Me ønsker å minna om at alle private arrangement er pålagde å ha ein ansvarleg person som skal:

  1. Ha nedskriven gjesteliste med kontaktinformasjon som blir oppbevart i 10 dagar.
  2. Sjå til at smittevernreglena vert overhaldne og gjera det mogleg å ta vare på god hygiene. Sjå eiga sjekkliste her.
  3. Sørga for at sjuke personar ikkje er til stades på arrangementet.

Les råd for samankomstar frå Helsenorge

For meir informasjon, les regjeringa sine spørsmål og svar om arrangement

Les meir om Folkehelseinstituttet sine anbefalingar for arrangement

Lykke til med selskapet!