Skryt til ungdommen

Ungdomsrådet i Hå takkar alle ungdommane som tek ansvar i ei vanskeleg tid.

Klikk for stort bilete 

"Dette er ei tung tid for mange av okke ungdomma. Me e møkkleie alle koronareglane, og har jo så lyst å vær sosiale som før.

Men høyr: TAKK for den innsatsen mange av dokk gjer og har gjort for å følga reglane.

Det he våre møje snakk om ungdomsmiljø og smitte i Hå i det siste.

Ungdomsrådet vil formidla skrøyd frå kommuneoverlegen til dokk ungdomma som har våre ærlige og sagt i frå om alle nærkontaktane dokk he hatt. Han skrøyde av at dokk he våre veldig samarbeidsvillige.

På den måten kan smitten slås raskt ned. Kreds! Takk!

Me forstår at det er vanskeligt å huska på meteren, og at munnbind kan følast som å ta på både hjelm og refleksvest. Akkurat nå er det viktig at me holde okke med nogen få gode venner, og avgrenser mengden nærkontakter. Viss me gjer en innsats nå, kan me kanskje få en litt meir normal sommar."