Sanitæranlegga ved campingplassane kan opna


Klikk for stort bilete 

Kommuneoverlegane på Jæren opnar for at sanitæranlegga ved campingplassane kan halda ope.

Det er sett nokre vilkår til campingplasseigarane før dei kan opna opp anlegga. Dei må blant anna senda ein søknad tlil kommunen, med plan for reinhald og ansvarslinjer rundt fellesanlegget. 

Her finn du bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved campingplassar