Pause i innandørs-idrett for vaksne

Illustrasjonsbilde som viser aktivitet innendørs - Klikk for stort bileteHå og nabokommunane følger nasjonale råd.

Kommunane på Jæren følger nasjonale råd om smittevern i samband med korona. Frå og med måndag 15. februar vil det derfor ikkje lenger vera ope for innandørs organisert idrett for vaksne i Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

Symjehallane er framleis opne, og idrett og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år kan halda fram. Vaksne kan trena utandørs dersom dei held god avstand.

Her finn du ei oppsummering av nasjonale råd og tiltak som gjeld nå
 

Gruppetimar for vaksne:

Fleire av idrettslaga i Hå har gruppetimar for vaksne i eigne aktivitetssalar og styrkerom. Desse timane er del av den ordinære aktiviteten i idrettslaget, og vi oppmoder difor om at de er tydelige på at de er idrettslag – og difor bruker samme reglar for gruppetimar som for all anna aktivitet i laget.

For kommersielle treningssenter gjeld desse reglane:

  • Treningssentre omfattes av kravene som er angitt i covid-19-forskriftens § 15b.
  • Det bør være minst 1 meters avstand mellom de trenende til enhver tid, og minst 2 meter ved trening med høy intensitet. I mindre fysisk krevende gruppetreninger, som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
  • Håndhygiene bør utføres før og etter treningsøkten.
  • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
  • For utstyr som berøres med hendene over tid (f.eks. manualer og treningsapparater), bør brukeren rengjøre i henhold til vanlige rutiner, og senteret bør rengjøre ved dagens slutt.
  • Unngå kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved apparater/stasjoner.
  • Sentrene bør lage en oversikt eller plan over maksimalt antall personer som kan være til stede samtidig på senteret, basert på gjeldende avstandskrav og tilgang til garderober, toaletter og dusjfasiliteter.
  • Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene. det forventes at treningssentrene følger denne.

Sjå også Virke sin smittevernveileder for treningsvirksomheter