Hå kommune ønsker å koma i kontakt med helsepersonell og studentar som ikkje er i arbeid, og som vil melda seg til teneste. 

Treng du litt hjelp i kvardagen, eller kan du tenka deg å hjelpa nokon andre?

  

 Viktig informasjon til alle som er råka av korona-stenging.

Frå og med torsdag 12. mars er sjukeheimane og institusjonane i Hå, stengde for pårørande, besøkande og frivillige. 

Her får du tips om korleis barn, ungdommar og familiar skal forholda seg til kvarandre i den spesielle tida me er inne i.


 

Alle barnehagar og skular i Hå har stengt for ordinær drift  frå 12.mars til og med 20. april.