Dei fem kommunane går saman om felles luftvegslegevakt frå måndag 16. mars klokka 08.00.

Frå og med torsdag 12. mars er sjukeheimane og institusjonane i Hå, stengde for pårørande, besøkande og frivillige. 

Her får du tips om korleis barn, ungdommar og familiar skal forholda seg til kvarandre i den spesielle tida me er inne i.


 

Alle barnehagar og skular i Hå har stengt for ordinær drift  frå 12.mars til og med 20. april.