Hånd som har påskrifta stopp covid-19

Dagens nasjonale tiltaksnivå vert vidareført i Time, Klepp, Hå og Gjesdal. Det betyr at dei nasjonale lettingane regjeringa legg opp til frå fredag, ikkje vert gjeldande på Jæren.

 

Oppfordrer til munnbindbruk på tog

Ein person busett i Hå fekk i dag påvist covid-19. Håbuen er tilsett ved Hå sjukeheim. Fem tilsette og fem bebuarar ved same avdeling er dermed sett i karantene.

 

På grunn av smittesituasjonen, er det ei klar anbefaling frå Hå kommune at alle arrangement for barn og unge blir avlyst frå og med i dag til og med måndag 19. april.  

I løpet av fredag kveld (9.4.) har elleve personar busett i Hå fått påvist covid-19.

  


 

Ni personar frå Hå fekk i går kveld (8. april) påvist smitte av covid-19.

Illustrasjon korona-vaksine

Det er nå opna for timebestilling av koronavaksine på nett, men foreløpig berre for aldersgruppa 65-74 år.

Regjeringa har innført strenge nasjonale tiltak som gjeld frå torsdag 25. mars til måndag 12. april. Time, Klepp og Hå hadde beredskapsmøte i ettermiddag, og kommuneoverlegane ber alle innbyggarar om å støtta lojalt opp om smitteverndugnaden. 


 

 

Illustrasjonsbilde korona og spørsmål

Frå og med 25. mars er det strengare nasjonale tiltak i heile landet – også i Hå.

Nærmare 1200 innbyggarar har fått første dose med koronavaksine.

Vaksinesprøyte og covid

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har i ettermiddag drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.