Måndag opnar barnehagane i Klepp, Time og Hå igjen.

Hå folkebibliotek tilpassar tilbodet.

Tysdag 7. april kom regjeringa med fleire endringar i tiltaka som er innførte for å bremsa koronasmitte i Noreg.

Påskehilsen (med drømmefilm) fra rådmannen og ordføreren.

Koronasmitten og smitteverntiltaka som er iverksette angår oss alle. Tiltaka snur opp ned på kvardagen, og mange av oss kjenner på bekymring, uro og stress.

Onsdag 8. april blir det utdeling av mat på Nærbø.

 

Frå og med 30. april er ikkje lenger den lokale koronatelefonen i drift.

 Miljøstasjonen på Nærbø får reduserte opningstider.

Her er nokre forslag til turar i nærområdet. Hugs å vera obs på dei råda som er gitt om avstand til andre turgåarar. Vis omsyn når du parkerer, og ikkje blokker vegen for andre. God tur!