Idrettshallar og symjehallar opnar opp for trening for barn og unge under 20 år.

 

Ein elev ved Nærbø ungdomsskule fekk i dag (16.1.) påvist covid-19.

 

Hå kommune måler ikkje isen på vatna. Det er dermed kvar enkelt sitt ansvar å sikra både tryggleiken på isen og smittevernet når det er mykje folk samla.

Illustrasjonsbilde av symjebasseng

Alle idrettshallar og symjebasseng er stengde utanom skuletid i perioden 4.-18. januar.

Kommuneoverlegane og ordførarane på Jæren er bekymra for smitteutviklinga, og ber innstendig innbyggarane om ein ny dugnad.

 

Kommuneoverlegene på Jæren ber passasjerer om å være oppmerksomme på symptomer.

Frå Varhaug og sørover, er det lang tradisjon å gå julebukk 12. eller 13. desember. Mykje blir annleis dette året, og me oppmodar om å tenka ut kreative alternativ til å gå frå dør til dør. 

Hald deg mest mogleg heime, begrens talet på nærkontaktar, og bruk munnbind på offentleg transport, er bodskapen frå kommuneoverlegane på Jæren.

 

Regjeringa kom i går med nye nasjonale tiltak for å bekjempa koronapandemien. Hovudbodskapen er at folk skal halda seg mest mogleg heime, og begrensa den sosiale kontakten med andre dei neste vekene.

Kommunane på Jæren har blitt varsla om at folk som utgjer seg for å vera smittesporarar tar kontakt via telefon og ber om pengar og personopplysningar.