Alle elevar i 5.-10. klasse er velkomne tilbake til skulane sine i løpet av veke 20.

Skulane på Jæren er klare for å ønska alle elevar velkomne tilbake i løpet av neste veke. 

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane nå testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seia feber, hoste eller tung pust.


 

Kommuneoverlegane på Jæren opnar for at sanitæranlegga ved campingplassane kan halda ope.

Måndag 27.april kan me ønska elevane på 1.-4. trinn hjarteleg velkomne tilbake på skulen. Her blir dei møtt av godt førebudd personale som gler seg til å sjå alle igjen.

 

Måndag opnar barnehagane i Klepp, Time og Hå igjen.

Hå folkebibliotek tilpassar tilbodet.

Tysdag 7. april kom regjeringa med fleire endringar i tiltaka som er innførte for å bremsa koronasmitte i Noreg.

Påskehilsen (med drømmefilm) fra rådmannen og ordføreren.

Koronasmitten og smitteverntiltaka som er iverksette angår oss alle. Tiltaka snur opp ned på kvardagen, og mange av oss kjenner på bekymring, uro og stress.