Hybelhuset

Hybelhuset på Klokkartunet er ein del av avdeling psykisk helse og rusvern.
Hybelhuset er døgnbemanna og består av 17 utleigebustader.  To av desse er krisehyblar som NAV Hå tildeler. 

 

Kven kan få leige bustad på Hybelhuset?
  • Personar som er over 18 år og som treng tettare oppfølging enn dei kan få i vanleg kommunal bustad.
  • Personar som har psykisk sjukdom, eventuelt utfordringar med rus og som treng bemanning.
Korleis får eg plass ved Hybelhuset?

Bustadane vert tildelte i boligutvalet i Hå kommune. Det er tenestebehovet som er styrande for om du får tilbud om å bu hjå oss. For å søka nyttar du søknadsskjema du finn på denne lenka: Søknadsskjema

Kva kostar det å bu på Hybelhuset?
  • Du betaler vanleg husleige til kommunen. Leigetakar betalar i tillegg for eigen straum og teiknar eiga innbuforsikring. 
  • Hybelhuset er ikkje ein institusjon. Hjelp frå dei tilsette er gratis.

Kontakt

Hege Iren Vigre
Leder
Mobil: 99028680