Bilete

Heimetenesta - psykisk helse og rusvern

Søk tenester

Me arrangerer ulike kurs. Du kan mellom anna delta på KiB og Tankevirus:

Begge kursa vert haldne ved Tunet brukarstyrt senter, Klokkartunet 50. Om du ynskjer å delta, kan du ta direkte kontakt med oss eller med fastlegen din.

 

Vaksne som ønsker hjelp med lettare former for angst, depresjon, søvnvanskar og begynnande rusvanskar kan melda seg på gratis mestringskurs:

Kontakt

Atle Straume
Leiar psykisk helse og rusvern
Telefon: 51436011

Kartpunkt