Flyktningkrisa

Siste nytt frå Hå:


Bustadkompass:

Det er mange reglar og mange ansvarlege i prosessen med busetting av flyktningar. Synest du det er vanskeleg å finna fram i all informasjonen? Me har laga eit bustadkompass som kan hjelpa deg med å gjera vegen til busetting enklare. Kompasset kan brukast av alle, men er spesiallaga for kommunane Hå, Time og Klepp.

Kor bur du nå?Endre svaret
Har du registrert deg hjå politiet?
Har du registrert deg hjå politiet?
Kor ønsker du å bu?Endre svaret
Treng du ein plass å bu eller økonomisk hjelp?

Ta kontakt med UDI for plass på asylmottak på telefon 23 35 18 00.

Registrering

Møt opp på Hotell Sverre i Sandnes for å registrera deg hjå politiet. Her kan du også be om plass til å bu.

Telefon:  51 97 30 00.

Finn bustad i Hå kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Hå, ønsker du gjerne å bu her.
Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din.

 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

Slik gjer du:

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden.
 2. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen.
 3. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrak her 
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.)

 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.  

 

Finn bustad i Time kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Time ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

 Slik gjer du: 

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden. 

 1. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen. 

 1. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrakt her
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.) 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.

 

Finn bustad i Klepp kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Klepp ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

 Slik gjer du: 

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden. 

 1. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen. 

 1. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrakt her
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.) 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.

 

Kontakt aktuell kommune

Ta kontakt med den kommunen du ønsker å busetta deg i for vidare rettleiing.

Vel eit av alternativene ovenfor
Slik kan du hjelpa

Hå frivilligsentral jobbar med fleire tiltak for å gi flyktningane ein best mogleg kvardag. Nå er det behov for syklar til vaksne. 

Alt må vera i så god stand at du ville brukt det sjølv.


Kontaktinfo

Felt merka med * må fyllast ut

Sjekk ut nettsidene til Hå frivilligsentral.

På nettsidene til Frivillighet Norge finn du informasjon om korleis du kan støtta Ukraina. 

Busetting av flyktningar

Bustadkompass

Det er mange reglar og mange ansvarlege i prosessen med busetting av flyktningar. Synest du det er vanskeleg å finna fram i all informasjonen? Me har laga eit bustadkompass som kan hjelpa deg med å gjera vegen til busetting enklare.

Kor bur du nå?Endre svaret
Har du registrert deg hjå politiet?
Har du registrert deg hjå politiet?
Kor ønsker du å bu?Endre svaret
Treng du ein plass å bu eller økonomisk hjelp?

Ta kontakt med UDI for plass på asylmottak på telefon 23 35 18 00.

Registrering

Møt opp på Hotell Sverre i Sandnes for å registrera deg hjå politiet. Her kan du også be om plass til å bu.

Telefon:  51 97 30 00.

Finn bustad i Hå kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Hå, ønsker du gjerne å bu her.
Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din.

 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

Slik gjer du:

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden.
 2. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen.
 3. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrak her 
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.)

 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.  

 

Finn bustad i Time kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Time ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

 Slik gjer du: 

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden. 

 1. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen. 

 1. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrakt her
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.) 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.

 

Finn bustad i Klepp kommune

Dersom du allereie har eit nettverk i Klepp ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

Det er viktig å vita at busetting ikkje kan starta før du har fått vedtak om kollektiv beskyttelse frå UDI. Etter vedtak om beskyttelse er det IMDi som gjer vedtak om busetting, og ikkje kommunen. Viss du ønsker å søka IMDi og kommunen om sjølvbusetting, kan du allereie nå starta prosessen med å levera inn usignert leigekontrakt:

 

 Slik gjer du: 

 1. Finn deg ein aktuell bustad på den private leigemarknaden. 

 1. Be utleigar om å laga ein leigekontrakt med pris utan at nokre av partane signerer denne avtalen. 

 1. Fyll ut skjema og last opp usignert leigekontrakt her
  (Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.) 

For tida er det lang saksbehandlingstid hjå IMDi, og du må derfor rekna med noko ventetid.

 

Kontakt aktuell kommune

Ta kontakt med den kommunen du ønsker å busetta deg i for vidare rettleiing.

Vel eit av alternativene ovenfor

 

Alle flyktningar med opphald i Norge har rett til å få tildelt ein busettingskommune med hjelp frå IMDi.

Har du funne ein bustad du vil bu i?

Dersom du allereie har eit nettverk i Hå, ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

Her kan du levera leigekontrakt til flyktningenheten ved sjølvbusetting

Ved spørsmål om busetting av flyktningar i Hå kommune, ta kontakt med Flyktningenheten i Hå kommune på 479 78 810.

Registrering av flyktningar

Alle flyktningar som kjem til Noreg må registrera seg slik at dei får tatt nødvendig helsetest og får alle rettar flyktningstatus gir. Når ein flyktning er registrert vil vedkomande få eit D-nummer som er tilsvarande eit fødselsnummer. Dette gir mellom anna moglegheit for bankkonto og mobilabonnement i Noreg. I tillegg får dei moglegheit for språkopplæring, arbeid, bustad, introduksjonsprogram med meir. 

Dersom du har flyktningar frå Ukraina som bur hjå deg, ønsker kommunen å få beskjed om det for å planlegga helsetenester og andre tenester.

Fyll ut skjema her

Kor mange flyktningar har kome?
Har du plass til flyktningar?

Flyktningane har behov for ein stad å bu. Det er mange flyktningar som er i gang med sjølvbusetting i Hå. Det betyr rett og slett at flyktningar som allereie oppheld seg her lokalt, finn ein bustad sjølv. Dette er ei ordning som mellom anna gjer at folk som allereie har eit nettverk i kommunen, kan halda fram med å bu her.

Me oppmodar alle som har hus, leilegheit eller hybel tilgjengeleg om å:

 1. Legg ut bustaden på Finn.no. (Då vert dei tilgjengelege for endå fleire, og du kan kanskje få leigd ut bustaden din litt raskare.)

 2. Melda frå om utleige av bustad til flyktningar i dette skjemaet

Ved spørsmål om busetting av flyktningar i Hå kommune, ta kontakt med Flyktningenheten i Hå kommune på 479 78 810.

Kjæledyr frå Ukraina

Mattilsynet må registrera og kontrollera alle dyra som kjem til Norge med ukrainske flyktningar.  Dette må gjerast for å minimera risikoen for spredning av dødelege sjukdommar, som rabies, til menneske og dyr her til lands.  Dersom kjæledyra ikkje har blitt kontrollert ved grensepassering, er det utruleg viktig at kommunane, medhjelparar eller eigarane av kjæledyret umiddelbart tek kontakt med Mattilsynet på telefon 22400000. 

Sjå meir informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine 

Treng du nokon å snakka med?

Dersom du er engsteleg eller treng nokon å snakka med i lys av krigen i Ukraina, finst det mange tilbod. Frivillige organisasjonar tilbyr støtte og informasjon. Fleire har hjelpetelefonar, chat-tenester og støttegrupper som kan vera til god hjelp. 

Du finn ei god oversikt på nettsidene til Helsenorge.