Siste nytt om koronavaksine

Vaksinetilbod

 • Det er nå slutt på massevaksinering i Hå kommune.
 • Du kan få gratis covid 19-vaksine (Pfizer) hos apoteka på Nærbø og Vigrestad.
 • Vaksne over 80 år som ønsker det, kan få 4. dose. Personer med svekka immunforsvar kan også få ein 5. dose. Dette skjer i samråd med behandlande lege og det må visast fram attest på at vaksinen skal settast. Begge desse gruppene kan gå til apoteka for å få Pfizer-vaksine.
 • Vigrestad legekontor vaksinerer dei som skal ha Pfizer barnevaksine (under 12 år) Det blir vaksinering 2. juni og 14. juni. Bestill time til vaksinering 2. juni og 14. juni her.
 • Vigrestad legekontor vaksinerer dei som skal Moderna og Novovax. 23. mai og 20. juni blir dei siste datoane for vaksinering med Novovax. Ring 51793500 for å bestilla. 
 • NB! Om du har testa positivt, må du venta minimum tre månader til du kan ta vaksine.

Bestill vaksine

Vaksine på apoteket
 • Kvar måndag klokka 09-15 er det mogleg å få covid 19-vaksine hos Apotek 1 Heilo på Amfi Nærbø.

Her bestiller du time på Nærbø

 • Kvar torsdag klokka 09-12 og 13-15 er det mogleg å få covid 19-vaksine hos Ditt Apotek Vigrestad.

Her bestiller du time på Vigrestad

 • Du kan óg koma innom apoteka for å avtala tid.
 • Farmasøyt vil gå gjennom nokre spørsmål før vaksinen kan setjast. I tillegg må du hugsa å setja av litt tid etterpå, sidan du må venta 20 minutt i apoteket etter at vaksinen er sett.
Vaksine til 5- til 11-åringar

Samtykke

Alle må ha med skriftleg samtykke frå begge føresette. Det finn du her.

Kvifor vaksine til barn?

Barn 5-15 år har tilbod om ein eller to dosar koronavaksine dersom dei og føresette ønsker. Folkehelseinstituttet har vurdert at vaksinasjon av barn 5-15 år kan ha positiv nytte, men nytten er begrensa sidan risiko for alvorleg sjukdom allereie er svært låg. Barn og unge kan og få brei og varig beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon.

Folkehelseinstituttet meiner likevel det er rett at barn i denne aldersgruppa får eit tilbod om vaksine for dei som ønsker det. Tilbodet er mest aktuelt for barn med kroniske sjukdommar, barn i kontakt med sårbare personar, og barn som skal opphalda seg eller flytta til land med høg smitterisiko eller dårlegare tilgang til helsetenester.

Vaksine til 12- til 15-åringar
 • Alle over 12 år kan bestilla time til vaksinering på apoteka. Dette gjeld både dose 1 og 2. 
 • Alle under 16 år treng samtykke frå begge føresette. Skjemaet Det finn du her.

Biverknadar

Her finn du informasjon om godkjenning og biverknadar av koronavaksiner.

Har du feil i koronapasset ditt?

Folkehelseinstituttet ber alle sjekka om opplysningane i koronasertifikatet er riktige. I skjemaet under kan du melda i frå dersom vaksinedosane du har fått ikkje er ført opp rett i sertifikatet. Det er bare feilregistrering av vaksine du kan melda i frå om her. (Alt som har med feilregistrering av påvist smitte, må du melda til HelseNorge)

Meld om feil i koronapass (gjeld bare vaksine)

Meir informasjon

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Information about the vaccine in English and other languages