Siste nytt om koronavaksine

Vaksinetilbod

 • Alle over 65 år får nå tilbod om 4. dose vaksine. Det same kan yngre personar i risikogrupper. Klikk her for å bestilla time. Har du problem med å få bestilt digitalt, kan du ringa og få hjelp av servicetorget tlf 51 79 30 00

 • NB! Om du har testa positivt, må du venta minimum tre veker til du kan ta vaksine, men lengre intervall vil gje betre immunrespons. 

 

Bestill vaksine

5. dose

Dei som tok 4. dose i vinter/tidleg vår kan nå bestille 5. dose. 

Det må gå minst fire månader mellom fjerde og femte dose og minst tre veker siden smitte. 

Tidspunkt for vaksine:

 • Nærbø helsesenter, 6/10, 3/11 og 1/12,  klokka 16.00-19.00 

Her kan du bestilla vaksinetime

Du kan også bestilla time på apoteka i Hå:

 • Ditt apotek Vigrestad, vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time.
 • Apotek 1 Heilo på Nærbø vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time eller bestill via denne lenka:

Her kan du bestilla vaksinetime på Apotek 1 Heilo

4. dose

Desse gruppene er anbefalt å ta ein fjerde dose som oppfriskningsdose:

 

Tidspunkt for vaksine:

 • Nærbø helsesenter, 6/10, 3/11 og 1/12,  klokka 16.00-19.00 

Her kan du bestilla vaksinetime

Du kan også bestilla time på apoteka i Hå:

 • Ditt apotek Vigrestad, vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time.
 • Apotek 1 Heilo på Nærbø vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time eller bestill via denne lenka:

Her kan du bestilla vaksinetime på Apotek 1 Heilo

1. 2. og 3. vaksinedose

Tidspunkt for vaksine:

 • Nærbø helsesenter, 6/10, 3/11 og 1/12,  klokka 16.00-19.00 

Her kan du bestilla vaksinetime

Du kan også bestilla time på apoteka i Hå:

 • Ditt apotek Vigrestad, vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time.
 • Apotek 1 Heilo på Nærbø vaksinerer ein dag i veka. Ta kontakt med apoteket for bestilling av time eller bestill via denne lenka:

Her kan du bestilla vaksinetime på Apotek 1 Heilo

Alle under 16 år treng samtykke frå begge føresette. Skjemaet finn du her.

Gjeld det barnevaksine for 5-11-åringar eller Moderna-vaksine, er det Vigrestad legesenter som skal kontaktast.

 • Biverknadar

Her finn du informasjon om godkjenning og biverknadar av koronavaksiner.

Sjekkliste for dei som skal på reise

Har du feil i koronapasset ditt?

Folkehelseinstituttet ber alle sjekka om opplysningane i koronasertifikatet er riktige. I skjemaet under kan du melda i frå dersom vaksinedosane du har fått ikkje er ført opp rett i sertifikatet. Det er bare feilregistrering av vaksine du kan melda i frå om her. (Alt som har med feilregistrering av påvist smitte, må du melda til HelseNorge)

Meld om feil i koronapass (gjeld bare vaksine)

Meir informasjon

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Information about the vaccine in English and other languages