Siste nytt om koronavaksine

Drop-in

Har du ikkje fått koronavaksinen? Det blir drop-in på følgande vaksinering framover:

8. desember, 9. desember og 13. januar klokka 1800-1930 ved Hå helsesenter, Nærbø. Det er bare å møta opp. Men merk at drop in er bare for dei som ikkje har bestilt time, og for første og andre vaksinedose. Dersom du har fått time, må du møta opp til rett tid. Du kan velja mellom Pfizer og Moderna-vaksine, og gir beskjed kva du vil ha ved oppmøte.

Første vaksinedose

Hå kommune tilbyr koronavaksine til alle innbyggarane i Hå. Alle som er fødde i 2003 eller er eldre, kan bestilla time.

Her bestiller du første vaksinedose

Andre vaksinedose

Du får tildelt tidspunkt for andre dose når du tek første dose. Alle som er sett opp til andre dose kan framskunda timen sin sjølv. (Det må gå minimum fire veker (28 dagar) mellom første og andre dose. Dei som ikkje vel time sjølv, vil verta automatisk framskunda.

NB! Ikkje ring, gjer endringa sjølv digitalt.
(Merk at eigenerklæringsskjemaet må fyllast ut på ny)

Her endrar du tid for andre vaksinedose

Tredje vaksinedose

Alle over 65 år får tilbod om ein tredje vaksinedose nå. Dette gjeld bare for innbyggarar i Hå.  I tillegg går tilbodet til personar med alvorleg svekka immunforsvar:

  • Organtransplanterte.

  • Beinmargstransplanterte (i løpet av siste to år).

  • Alvorleg og moderat primær immunsvikt.
  • Pasientar med alvorleg nyresvikt, eller som er i aktiv dialysebehandling.
  • Pasientar med avansert eller ubehandla hiv-infeksjon.
  • Kreftpasientar med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling.
  • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak (sjå medisinliste).

NB! Det må gå minst seks månader mellom andre og tredje dose (minst fem månader dersom du er over 65 år). Dersom du er i tvil om du skal ha tredje dose, kan du venta til sjukehuset tar kontakt med deg. Det er Pfizer som blir gitt som tredje dose.

Her bestiller du tredje vaksinedose

Avlysa vaksinetimen?

Me oppmoder alle til å prioritera den tildelte vaksinetimen høgt. Dersom du har fått vaksine i annan kommune, eller blir sjuk og må avlysa vaksinetimen, send e-post til servicetorg@ha.kommune.no. Ver grei og opplys om tidspunkt for vaksinedosen din i e-posten.

16- og 17-åringar

Er du elev ved Tryggheim, Øksnevad eller Bryne vidaregåande skule, vil du få tilbod (og meir info) om vaksine der. Er du elev ved ein annan vidaregåandeskule, eller ikkje under utdanning, kan du registrera deg og bestilla time her: www.ha.no/vaksine. Hugs å ta med samtykkeskjema (PDF, 104 kB) frå begge føresette når du skal vaksinera deg, dersom du ikkje har fylt 16 år.

12- til 15-åringar

Det vil bli gitt tilbod om vaksine til denne aldersgruppa i regi av skulane. Treng du samtykkeskjema? Det finn du her.

Har du feil i koronapasset ditt?

Folkehelseinstituttet ber alle sjekka om opplysningane i koronasertifikatet er riktige. Hvis du oppdagar feil, kan du melda dei inn i dette skjemaet, så vil me sjekka det opp:

Meld inn feil i koronapass

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Information about the vaccine in English and other languages