Reisevaksine

Om du skal ut å reisa kan det vera lurt å førebyggja alvorleg sjukdom med vaksine.

Før du reiser kan det vera aktuelt å vaksinera deg mot sjukdom du ikkje er vaksinert mot, eller å få oppfriskingsdose av vaksine du har fått før.

For tida har me ikkje lokalt tilbod om reisevaksine. Dei som har behov for dette må ta kontakt med private aktørar, som til dømes Forusakutten.