Reisevaksine

Om du skal ut å reisa kan det vera lurt å førebyggja alvorleg sjukdom med vaksine.

Før du reiser kan det vera aktuelt å vaksinera deg mot sjukdom du ikkje er vaksinert mot, eller å få oppfriskingsdose av vaksine du har fått før. 

Opningstider

Etter avtale.

Kontakt

Reisevaksinasjonskontoret Varhaug helsestasjon
Telefon: 51 79 97 33

Kartpunkt