Hjelpemiddel

Kommunen låner ut ein del hjelpemiddel gratis ved kortvarige behov eller som ei mellombels løysing. Me lånar ut hjelpemidla i inntil eit halvt år.

Korttidsutlån av hjelpemiddel

Me har eit hovudlager på Hå sjukeheim på Nærbø.

Her kan du låna desse hjelpemidla:

 • Rullestolar
 • Rullator
 • Sengebord
 • Gripestang
 • Dusj- og toalettstol
 • Dusjkrakk
 • Toalettforhøyer
 • Søsterhjelp
 • Arbeidstol
 • Løftestol
 • Preikestol

 

 

Me har og lokale lager ved heimetenestene på Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Ogna.  

Andre hjelpemiddel til utlån:

 • Senger

Me har eige lagar for utlån

 • Terskeleliminator

Vaktmeister hjelper til med montering

 • Krykker

Sal via legekontor/legevakt

 

Har du behov for å låne hjelpemiddel kontakt Servicetorget på rådhuset, tlf. 51 79 30 00

 

Brukaren har sjølv ansvar for at hjelpemidla vert levert tilbake og registrert.

Elektrisk rullestol og sykkel kan du ikkje låna på korttidsutlån. Her må du søka til NAV Hjelpemiddelsentral i Rogaland.

 

Har du varige behov for hjelpemiddel (meir enn to år):

Søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Rogaland.

Treng du hjelp kan du ta kontakt med fysio- og ergoterapitenestene:

 henvisning til ergoterapi (DOCX, 248 kB)

Send skjemaet til: Hå kommune, Ergoterapiavdelinga, Lyngv. 14, 4365 Nærbø
Hugs å
 • signera skjemaet (samtykkeerklæring)
 • fylla ut namn på instans/kontaktperson (om du er ein annan enn brukaren)

Desse hjelpemidla (m.a.) kan du verken låna eller søka om:

 • Håndtak (i dusjen, i trappen inne/ute), rekkverk, forhøgingsklossar
Fann du det du leita etter?