Fysioterapi

Fysioterapi kan vera førebyggjande helsearbeid, behandling av sjukdom eller skade. Både barn og vaksne kan ha nytte av fysioterapi.

Fysioterapeuten undersøker og behandlar. Det er også mogleg å delta i gruppetrening og få råd og rettleiing. 

Du kan få hjelp av fysioterapeut anten du bur heime, på sjukeheim eller annan institusjon. Om du bur heime og det er vanskeleg for deg å koma deg til fysioterapeuten, kan du få tilbod om å få behandlinga heime.

Kva må du betala?

Du må betala ein eigenandel. Prisane finn du her i takstplakaten. Barn under 16 år og personar med godkjent yrkesskade betalar ikkje eigenandel.

Prisane gjeld både kommunefysioterapeutar og private fysioterapeutar.

Slik bestillar du time hjå kommunefysioterapeut og til bassengtrening: 

Ta kontakt med fysioterapeuten eller send søknadsskjemaet i posten til Fysioterapitenesta i Hå, Lyngvegen 14, 4365 Nærbø. Ikkje send sensitive opplysingar pr. epost.

 

Søknad til fysioterapeut vaksne (DOCX, 249 kB)

For å få tilbod om terapiriding treng du framleis rekvisisjon frå lege.
 

Søknadsskjema basseng- barn

Søknadsskjema basseng- vaksne

 

Det er åtte privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot frå Hå kommune. 

Klinikk

Fysioterapeut

Telefon

Nærbøklinikken                                     

Amfisenteret 2.etg.,
Jadarvegen 17, 4365 Nærbø

Frode Skretting                           

Mona T. Steinnes

977 62 440      

959 11 244

Nærbø fysioterapi  

Torggata 16, 4365 Nærbø

Asgeir Kvalbein

988 52 325

Varhaug fysioterapi 

Ånestadvegen 8, 4360 Varhaug

Anne Mari Weber Dahl

Mari Åmot

Geir Ove Buøy

51 43 21 40

Vigrestad fysioterapi 

Lyngblomen 1, 4362 Vigrestad

Glenn Ove Madland

Arvid Skurve

976 80 042      

902 50 244

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Claudia van Holtz
Leiar
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt