Ergoterapi

Ergoterapi passar for deg med nedsett funksjonsevne. Ergoterapeuten hjelp deg med hjelpemiddel og tilpassing av heimen din. Målet er at du ikkje skal vera avhengig av anna hjelp i kvardagen.

Dersom du har utfordringar med syn eller høyrsle, har kommunen ein eigen syn- og høyrselskontakt som kan hjelpa deg med det.

Opningstider

08.00 - 15.00

Kontakt

Claudia van Holtz
Leiar
Telefon: 51793000

Kartpunkt