Tilrettelagt fritid

Aktivitetstilbod til Håbuar med nedsett funksjonsevne

Ledig plass i "Vennegruppa". Søk innan 15. august 2017.

Påmeldingsskjema A-laget og vennegruppa (PDF, 518 kB)

"A-laget" og "Vennegruppa" er tilrettelagte fritidstilbod for unge som bur i Hå. Tilboda er for deg som treng fritidsaktivitet i små grupper med tett oppfølging. Begge gruppene har to leiarar.

Du kan sjølv vere med og bestemme innhald og aktivitetar.  Me får prøve mykje forskjellig frå gong til gong. A-laget lagar mat, dreg på turar, kan drive med riding, musikk, spel og mykje anna spennande.

Vennegruppa startar som regel med eit enkelt måltid. Me bruker huset for alt det er verd, reiser på rånetur, bowlar, tar eit kinobesøk i ny & ne og mykje meir. 

A-LAGET
Målgruppe: frå 5. til og med 8. klasse
Onsdagar kl. 14.30 – 1630.
Fyrste oppmøte 23. august kl. 14.30.
Oppstart: onsdag 23. august kl 16.30 Deltakarane og foreldre / føresette er vel møtt.

VENNEGRUPPA
Målgruppe frå 9. klasse av
Torsdagar kl. 15.00 – 17.00. (kan av og til flyttast til fredag.)
Fyrste oppmøte 17. august kl. 15.00.
Oppstart: torsdag 17. august kl 17.00.
Deltakarane og foreldre / føresette er vel møtt.

Deltakartalet er avgrensa.
PÅMELDING til Hå kulturtorg innan 15. august.
Ta gjerne kontakt på tlf 51 79 35 30 om du har spørsmål.
Møt ved Hå kulturtorg, Torlandsvegen 14 (Loen), Nærbø.
Deltakaravgift: kr. 400,- for hausthalvåret.  
Det går til delbetaling av mellom anna aktivitetsmateriell og transport.

I tillegg tilbyr vi vennegruppa eit lett måltid (t.d. suppe eller brødmat) når aktiviteten startar.  
Dette er frivillig, og vil koste 300,- for haustsemesteret.

Fleire utgifter? Når vi ein gong av og til er på aktivitetar med inngangspengar, som bowling og Jærmuséet, kan utgifter kome i tillegg.  I så fall vil de foreldre få informasjon i forkant.
Søknadsskjema til A-laget og vennegruppa.

Hå kulturtorg på nærbø - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

KULTURKAFE
Kulturkafe for vaksne på Hå kulturtorg, Nærbø kvar torsdag og ein måndag kvar månad, kl. 18.30.

UNIKT TEATER
Interkommunal teaterverkstad på Klepp  for unge og vaksne med utviklingshemming.
Gruppa vert driven i samarbeid mellom Time, Gjesdal, Klepp og Hå.

KULTURSKULEN 
kulturskulen gis det tilbod om musikkterapi og tilrettelagt undervisning, mellom anna i musikk og visuelle kunstfag.

ANDRE TILBOD
Bowling, sommaraktivitetar og temakveldar for foreldre og støttekontaktar finst óg

FØLGJEKORT
Har du ei funksjonshemming som gjer at du treng følgje for å delta på kulturaktivitetar, kan du søkje om følgjekort / ledsagerbevis, søknadsskjema (PDF, 429 kB).
Søknadsskjema får du hjå Hå kulturtorg, på helsesentra eller i Servicetorget på rådhuset.
Kontakt Per Henry Runde, Hå kulturtorg.

FAMILIEBADING
Måndag kl. 17.00 i Stampen varmtvassbasseng,  Hå helsesenter, Nærbø.

UNGDOMSKLUBB
For alle frå 8. klasse. 
Loen, Nærbø – onsdag kl. 17.00 - 21.00.
Lennsmannsløå, Varhaug – tysdag kl. 14.30 – 21.00.

LAG OG ORGANISASJONAR
gir mange tilbod til barn og unge.
Hå kulturtorg tilbyr oppfølging til deg som vil delta i t.d. idrettslag, ungdomslag, 4H, speidar, korps mm. 

TILSKOT
Organisasjonar som har rett til tilskot kan søke støtte til meirutgifter  til inkludering på nærare vilkår. Lenkje til opplysningar om tilskotsordninga.

KONTAKT OSS
Kulturtorget, Torlandsvegen 14, 4365 Nærbø
Telefon: 51 79 35 30
E-post: post.kulturtorget@ha.kommune.no

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?