Støttekontakt

Søknadsskjema

Støttekontakt er eit tilbod til personer med behov for sosialt samvær og/eller støtte for å delta i aktiviteter utanfor heimen.

Kven kan få støttekontakt?

Personar som treng bistand for å få ei aktiv og meiningsfull fritid. 

Kven kan eg ta kontakt med om eg treng støttekontakt eller vil verta støttekontakt?

Du kan ringja rådgjevar for heimebuande funksjonshemma på tlf. 911 45 270

Kva må eg leggja ved søknaden?

Legg ved epikrisar og/eller bekrefting på diagnose. Diagnosar utløyser ingen rettar, då det er funksjonsnivået som er avgjerande for om du får støttekontakt.

Kor mange timar kan eg få med støttekontakt?

Du får så mange timar som du har behov for. Det er vanleg med 2 - 4 timar pr. veke.

Koster det noko å ha støttekontakt?

Nei, støttekontakt er gratis. Du må dekkja eigne utgifter om de er ute på aktivitetar som kostar pengar. Kommunen dekkjer inntil 50 kr. pr. time for støttekontakten sine utgifter. 

 

Korleis får eg følgjekort / ledsagerbevis?

Du må søka via søknadskjema (PDF, 429 kB)

Ledsagerbevis gjer det mogleg å ta med ein ledsager på kultur- og fritidsarrangement utan ekstra kostnader. Du betaler sjølv gjeldande prisar.

Kven er støttekontaktar?

Alle over 16 år kan vera støttekontakt. Det er ikkje krav om utdanning, men ein må framlegga politiattest. Ein støttekontakt er ein person som ynskjer å bidra til at andre får ein meiningsfull kvardag. Fordel om du disponerer bil. 

 

 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Aarsland
Rådgiver
Mobil: 91145270

Kartpunkt