Støttekontakt

Søknadsskjema

Støttekontakt er eit tilbod til personer med behov for sosialt samvær og/eller støtte for å delta i aktiviteter utanfor heimen.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 99214932

Kartpunkt