Støttekontakt

Søknadsskjema

Støttekontakt er eit tilbod til personer med behov for sosialt samvær og/eller støtte for å delta i aktiviteter utanfor heimen.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 41 53 27 53
Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 992 14 932

Kartpunkt