Skulefritidsordning på ungdomstrinnet (SFO)

Skulefritidsordninga på ungdomstrinnet er ei teneste du kan søkja om, viss du har eit barn med nedsatt funksjonsevne.

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00
Fann du det du leita etter?