Skulefritidsordning på ungdomstrinnet (SFO)

Skulefritidsordninga på ungdomstrinnet er ei teneste du kan søkja om viss du har eit barn med nedsatt funksjonsevne.

Tildelinga av SFO vert gjeve etter ei individuell og fagleg vurdering som eit enkeltvedtak. Elevar med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilsyn, der føresette er i arbeid eller har langvarig sjukdom, kan søkja.

Tenesta vert gjeven på skulen der eleven går. Ved feriar er SFO samla på Bø skule på Nærbø.

  • Tenesta er gratis. 
  • Opningstida er kl. 07.00 til 16.00 på kvardagar.
  • Ved skulen sine feriedagar er SFO ope frå kl. 08.00 - 16.00.
  • Det vert ikke gjeve SFO helg/heilagdagar/planleggingsdagar og i juli månad.

Søknaden skal sendast Hå kommune, Helse og sosial, Lyngv. 14, 4365 Nærbø

Frist for å søkja er 1. mars.

Kontakt

Anne-Brit Rørtveit
Leder
Mobil: 92226767
Marianne Aarsland
Rådgiver
Mobil: 91145270