Skulefritidsavlasting (SFA)

Skulefritidsavlasting er ei teneste du kan søkja om, viss du har barn med nedsatt funksjonsevne som går på vidaregåande skule.

Kontakt

Jørn Kosmo -HS

Kart