Skulefritidsavlasting (SFA)

Skulefritidsavlasting er ei teneste du kan søkja om, viss du har barn med nedsatt funksjonsevne som går på vidaregåande skule.

Kontakt

Anne-Brit Rørtveit
Leder
Mobil: 92226767
Marianne Aarsland
Rådgiver
Mobil: 91145270

Kart