Skulefritidsavlasting (SFA)

Skulefritidsavlasting er ei teneste du kan søkja om, viss du har barn med nedsatt funksjonsevne som går på vidaregåande skule.

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00

Kart