Skulefritidsavlasting (SFA)

Skulefritidsavlasting er ei teneste du kan søkja om, viss du har barn med nedsatt funksjonsevne som går på vidaregåande skule.

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 41 53 27 53

Kart