Parkeringskort for forflyttingshemma

Du kan søka om parkeringskort viss du har:

  • forflyttingsvanskar
  • eit konkret parkeringsbehov.

Løyvet blir gitt i form av eit personleg parkeringskort, som gir deg rett til parkering på parkeringsplassar merka med rullestolsymbol. At kortet er personleg, tyder at løyvet er gitt til deg, og ikkje til eit bestemt køyretøy. Du treng dermed ikkje køyra sjølv for å få parkeringskort.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
Fann du det du leita etter?