Omsorgsstønad

Søknadskjema

Omsorgsstønad kan gjevast til privatpersoner som har eit særlig tyngjande omsorgsarbeid i heimen. Målet er at familien kan fortsetja å ha omsorga for sine næraste.

 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Aarsland
Rådgiver
Mobil: 91145270

Kartpunkt