Omsorgsstønad

Søknadskjema

Omsorgsstønad kan gjevast til privatpersoner som har eit særlig tyngjande omsorgsarbeid i heimen. Målet er at familien kan fortsetja å ha omsorga for sine næraste.

 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 99214932

Kartpunkt