Kvardagsrehabilitering

Søknadskjema

Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa tilbod til vaksne med redusert fysisk funksjon som gjer det vanskeleg å meistra kvardagen.

Kontakt

Kari Helgøy Haaland
Ergoterapeut
Telefon: 0
Mobil: 99214908

Kartpunkt