Brukarstyrt personleg assistent

Søknadskjema

Har du ein funksjonsnedsetjing og treng hjelp i kvardagen, kan du søkja om brukerstyrt personleg assistanse (BPA).

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt