Brukarstyrt personleg assistent

Søknadskjema

Har du ein funksjonsnedsetjing og treng hjelp i kvardagen, kan du søkja om brukerstyrt personleg assistanse (BPA).

Opningstider

07.45 - 15.15

Kartpunkt