Avlastning

Søknadskjema

Du kan få avlastning viss du har eit særleg tyngjande omsorgsarbeid for familiemedlemmar som har ein psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing.

Sist endra 10.10.2016

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?