Avlasting

Søknadsskjema

Du kan få avlasting viss du har eit særleg tyngande omsorgsarbeid for familiemedlemmar som har ein psykisk eller fysisk funksjonsnedsetting.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 99214932

Kartpunkt