Bilete

Bustønad

Les meir om bustøtte

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadene og har all kontakt med deg som søkjar. 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Astrid Njærheim/ John Josdal
Telefon: 51793000

Kartpunkt