Bilete

Busetting av flyktningar

Helseopplysningar for flyktningar som skal busettast i Hå kommune, skal sendast til:

Hå kommune

Helse og sosial, ved smittevernlegen

Lyngvegen 14

4365 Nærbø 

Kontakt

Laila Bjorland Barrett
Leiar
Telefon: 47978810