Bilete

Hå sjukeheim - Klikk for stort bilete

Sjukeheim

Sjukeheimane i Hå har tilbod om korttidsopphald, rehabiliteringsopphald og langtidsopphald, øyeblikkeleg hjelp og lindrande behandling.

Søk sjukeheimsplass

På Hå sjukeheim er det fire langtidsavdelingar og ei rehabiliteringsavdeling med korttidsopphald og øyeblikkeleg hjelp. Kvar avdeling har eigen leiar.

Heimtun gjev tilbod om langtidopphald. 

Klokkarhagen er særs tilrettelagt for personar med demens og legg til rette for fysisk aktivitet, rekreasjon og sansestimulering. Sjukeheimen har og tilknytt dagsenter.

Postadresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Opningstider

Hå sjukeheim

Tlf: 51 79 30 00

Heimtun
Marianne Bjorland, leiar
Tlf: 51 79 84 80

Klokkarhagen
Tove Dubland, leiar
Tlf: 51 43 62 80

Kart

Fann du det du leita etter?