Kvardagsrehabilitering

Søknadskjema

Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa tilbod til vaksne med redusert fysisk funksjon som gjer det vanskeleg å meistra kvardagen.

Kontakt

Kristine Os
Leiar
Telefon: 415 32 740

Kartpunkt