Kvardagsrehabilitering

Søknadskjema

Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa tilbod til vaksne med redusert fysisk funksjon som gjer det vanskeleg å meistra kvardagen.

Kontakt

Kristine Os
Leiar Hå sjukeheim 2. etg. korttid
Telefon: 41532760

Kartpunkt