Kvardagsrehabilitering

Søknadskjema

Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa tilbod til vaksne med redusert fysisk funksjon som gjer det vanskeleg å meistra kvardagen.

Kartpunkt