Bilete

Heimesjukepleie og heimehjelp

Søknadsskjema

Heimetenesta tilbyr heimesjukepleie, heimehjelp/praktisk bistand, middag levert heim, tryggleiksalarm, dagsenter og ei rekke andre tenester.

Opningstider

07.00 - 15.00

Heimetenesta Nærbø
Terese Håland, fungerande leiar
Tlf: 415 32 789
Vakttelefon: 415 32 780

Heimetenesta Varhaug
Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 415 32 776
Vakttelefon: 415 32 775

Heimetenesta Sør

Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 415 32 776
Vakttelefon: 415 32 771

Kart