Bilete

Heimetenesta - Klikk for stort bilete

Heimesjukepleie og heimehjelp

Søknadskjema

Heimetenesta tilbyr heimesjukepleie, heimehjelp/praktisk bistand, middag levert heim, tryggleiksalarm, dagsenter og ei rekke andre tenester.

Opningstider

07.00 - 15.00

Heimetenesta Nærbø
Jonas Egeland Reime, leiar
Tlf: 415 32 785

Heimetenesta Varhaug
Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 51 43 09 46

Heimetenesta Vigrestad
Anne Jorunn Aarsland, leiar
Tlf: 415 32 770

Heimetenesta Brusand/Ogna/Sirevåg
Jorunn Årsland, leiar
Tlf: 51 79 39 20

Kart

Fann du det du leita etter?