Bilete

80 - års besøk

Me tilbyr heimebesøk for alle innbyggjarar som er blitt 80 år. Målet med heimebesøket er å gje informasjon om tenestetilbodet i Hå og sikra at heimen din er tilrettelagd om du treng det.

Opningstider

07.00 - 15.00

Heimetenesta Nærbø
Jonas Egeland Reime, leiar
Tlf: 415 32 785

Heimetenesta Varhaug
Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 415 32 776

Vakttelefon: 415 32 775

Heimetenesta Sør

Ingunn Skårland, leiar
Tlf: 415 32 776

Vakttelefon: 415 32 771

Kontakt

Heimetenesta .

Kart