Pårørandeskule 2023

Pårørandeskulen er for pårørande som har omsorg for eller er i nær relasjon med personar som lever med ein demenssjukdom.

Sol som kommer gjennom mørk sky over sjø. Foto. - Klikk for stort bilete

Når ein person får konstantert ein demenssjukdom oppstår det ein ny situasjon som påverkar det daglege livet. Det kan oppstå situasjonar som kan vera vanskelege å meistra både for dei demenssjuke og deira pårørande.

Å væra pårørande er svært krevjande, derfor er det viktig med auka kunnskap om dei ulike temaa som står i programmet. Det vil vera personar som har erfaring i det å rettleia pårørande.

  • Stad: Gjesdal kommune
  • Adresse: Veveriet, Rettedalen 4, 4340 Ålgård.
  • Arrangør: Gjesdal, Hå, Klepp og Time kommune i samarbeid med Jæren demensforening.
Program

Skulen går over fem kveldar frå klokka 17:30-20:00.

  • Måndag 20. februar 2023 - Demenssjukdommar.
  • Måndag 06. mars 2023 - Kommunikasjon og samhandling.
  • Måndag 13. mars 2023 - Aktuelle tenester og teknologiske hjelpemiddel som støttar personar med demens.
  • Måndag 20. mars 2023 - Framtidsfullmakt og verjemål.
  • Torsdag 30. mars 2023 - Pårøranderolla.

Kvar kveld vert innleia med ei forelesning og vert avslutta med samtalar i faste grupper.

 

Hå kommune har fått tildelt 9 plassar på pårørandeskulen.

Pris er 300 kroner per person, og 100 kroner per person for medlemmar i Jæren demensforening. (For å verta medlem, send e-post til: jaeren.demensforening@gmail.com)

Kaffe/te og enkel bevertning.

Påmelding innan 30. januar 2023

For påmelding, spørsmål eller ønske om meir informasjon, ta kontakt med demenskoordinator Anne Dagny Versland, telefonnummer 482 75 047.