Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet:

 • Kan lytte til deg og din familie
 • Kan kartlegge og utrede sammen med fastlege 
 • Kan gi råd og veiledning
 • Kan finne praktiske løsninger i hverdagen
 • Kan informere om tjenester og tilbud

Demenskoordinator skal fungere som et bindeledd mellom personer med demens og deres pårørende.

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som består av demenskoordinator, demenskontakter i hjemmetjenesten, fastlege og andre yrkesgrupper. Hukommelsesteamet bistår med kartlegging og utredning av demens i hjemmet.

Samtalegrupper er et tilbud om støtte og møte andre i samme situasjon.

Bruker- og pårørendeskole arrangeres årlig med fokus på å gi informasjon og veiledning om sykdommen, og møte andre i samme situasjon

 

Hvordan komme i kontakt?

 • Ta kontakt med din fastlege for å få henvisning til hukommelsesteamet.
 • Heimesjukepleien i ditt område kan hjelpa deg videre.

Tegn på demens

 • Gjentar seg selv
 • Ikke orientert for tid og sted
 • Humørforandringer
 • Språkproblemer
 • Problemer med å kjenne igjen folk

Oppfølging etter demensdiagnose:

 • Kontaktperson
 • Oppfølging
 • Avlaste pårørende
 • Styrke deg og dine pårørende sine evner til å mestre situasjonen

 

Mer informasjon Telefon: 48 27 50 47

Besøksadresse:

Klokkarhagen, Klokkartunet 51, Varhaug

 

www.ha.no/demens

www.nasjonalforeningen.no/demens

www.aldringoghelse.no www.parorendesenteret.no

Demenslinjen tlf. 23 12 00 40