Rettleiing - gjeld

Privatpersonar som er folkeregistrert i Hå kommune kan søka om økonomisk rådgiving. 

Det er mogleg å søka om økonomisk rådgiving digitalt via NAV Hå.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

John Josdal
Rådgjevar
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt