Rettleiing - gjeld

Privatpersonar som oppheld seg i Hå kommune kan søka om økonomisk rådgiving.

Det er mogleg å søka om økonomisk rådgiving digitalt via NAV Hå.

Dersom mogleg, er det fint om du kan fylla ut dette kartleggingsskjemaet først og legga det ved søknaden om økonomisk rådgiving.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

John Josdal
Rådgjevar
Telefon: 51793000

Kartpunkt