Bilete

Rettleiing - gjeld

Privatpersonar som er folkeregistrert i Hå kommune kan søka om økonomisk rådgjeving. 

Det er mulig å søke om økonomisk rådgivning digitalt via NAV Hå, økonomisk sosialhjelp. 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

John Josdal
Rådgjevar
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt